PFRON – dofinansowanie do remontu mieszkania 2023. Kto może skorzystać? Ile wynosi wsparcie?

Likwidacja barier architektonicznych podnosi komfort osób niepełnosprawnych, a wsparcia w tym zakresie udziela PFRON. Dofinansowanie do remontu mieszkania 2023 to często jedyny sposób na poprawę życia. Sprawdź, jak z niego skorzystać.
pfron dofinansowanie do remontu mieszkania 2022

Prezentowany tekst jest efektem naszych działań w partnerstwie z robimyremont.pl

Osoby z niepełnosprawnościami bywają wykluczone z życia publicznego przede wszystkim ze względu na bariery architektoniczne. To jednak nie wszystko, ponieważ doświadczają trudności także we własnych domach, które nie zawsze są dostosowane do ich potrzeb. Warto zwrócić się o pomoc do instytucji takiej jak PFRON. Dofinansowanie do remontu mieszkania 2023 to nie przywilej, a świadczenie, z którego należy skorzystać, by poprawić swoją sytuację. Jeśli szukasz sprawdzonych informacji, w naszym artykule wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

PFRON – dofinansowanie do remontu mieszkania 2023. Kto może skorzystać?

Remont mieszkania, który jest wspierany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, polega na likwidowaniu barier architektonicznych utrudniających codzienne funkcjonowanie. Pojawia się pytanie, czy może z niego skorzystać osoba z każdą niepełnosprawnością, czy tylko ruchową? PFRON nie wprowadził takich ograniczeń, należy jednak spełniać następujące wymagania:

 • niepełnosprawność w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
 • w przypadku osób do 16. roku życia wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;
 • ma problemy ze swobodnym poruszaniem się;
 • aby uzyskać z PFRON dofinansowanie do remontu mieszkania 2023, należy być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście;
 • osoby, które nie mają aktu własności, muszą uzyskać zgodę właściciela mieszkania na przeprowadzenie remontu.

Dofinansowanie remontu mieszkania – ograniczenia

Istnieją jednak sytuacje, kiedy uzyskanie z PFRON dofinansowania do remontu mieszkania jest niemożliwe, nawet jeżeli spełnia się wymienione wyżej wymogi. To sytuacja kiedy osoba zalega ze składkami lub ma inne zobowiązania finansowe wobec tej instytucji. Odmowę można otrzymać również wtedy, kiedy wnioskodawca już wcześniej był stroną umowy o dofinansowanie i została ona zerwana z jego winy. W takim wypadku przez trzy lata nie ma on szans na otrzymanie wsparcia finansowego niezbędnego do likwidacji barier architektonicznych w domu lub mieszkaniu.

Jaki jest zakres dofinansowania z PFRON?

Każdy, kto przeprowadzał remont, zdaje sobie sprawę, z jak dużymi kosztami się to wiąże. Wzrastają one jeszcze bardziej, kiedy pomieszczenia muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie PFRON jest często jedyną możliwością, by wprowadzić w mieszkaniu potrzebne usprawnienia. Maksymalna kwota dofinansowania to aż 95% całościowych kosztów przedsięwzięcia. Jednak w tym przypadku są pewne ograniczenia.

PFRON – dofinansowanie do remontu mieszkania 2023. Ograniczenia

Chociaż 95% kosztów remontu daje kwotę, która stanowi duże wsparcie dla przeciętnej rodziny, gdzie jeden z członków jest osobą niepełnosprawną, trzeba pamiętać o dwóch kwestiach związanych z finansami:

 • należy mieć tzw. udział własny, który wynosi przynajmniej 5% wartości całego remontu;
 • dofinansowanie z PFRON nie będzie wynosić więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 roku wynosi ono nieco ponad 6550 zł brutto).

Bardzo ważne jest także, by nie zaczynać żadnych prac remontowych przed podpisaniem umowy z PFRON, ponieważ instytucja nie zwróci poniesionych wcześniej kosztów.

Zakres prac remontowych finansowany przez PFRON

Czy prace można przeprowadzić w taki sposób, jaki odpowiada właścicielowi mieszkania? Dofinansowanie remontu mieszkania z PFRON jest zasadne tylko wtedy, kiedy jego celem jest zlikwidowanie barier architektonicznych, utrudniających osobie niepełnosprawnej samodzielną egzystencję. Co więc można w ramach takich prac wykonać?

Bardzo ważną kwestią jest dostosowanie łazienki, czyli na przykład zdemontowanie wanny bądź kabiny prysznicowej, a zastąpienie ich odpływem podłogowym. Można dostosować kuchnię, poprzez modyfikację mebli i takie zaaranżowanie przestrzeni, by mogła się w niej swobodnie poruszać na przykład osoba na wózku. Z PFRON można dostać dofinansowanie także na poszerzanie otworów drzwiowych, które często są zbyt wąskie dla wózków inwalidzkich. Do tego dochodzi dostosowanie przestrzeni wokół domu. To tylko kilka przykładów zmian, które może pomóc sfinansować PFRON.

PFRON – dofinansowanie do remontu mieszkania 2023. Jak złożyć wniosek?

W jaki sposób złożyć do PFRON wniosek o dofinansowanie remontu mieszkania? Można to zrobić we właściwym dla miejsca zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej albo Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Służy do tego również internetowe konto SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany przez PFRON). Wnioskodawca musi przygotować:

 • orzeczenie (lub odpowiednik) o niepełnosprawności;
 • oświadczenie o dochodach;
 • oświadczenie o liczbie osób, które mieszkają w danym mieszkaniu (tworzą gospodarstwo domowe);
 • dokumenty dotyczące źródeł finansowania remontu;
 • załączniki wymagane przez powiat właściwy dla miejsca zamieszkania.

Uzyskanie z PFRON dofinansowania do remontu mieszkania 2023 wymaga spełnienia formalności, jednak znacznie podnosi komfort życia osoby z niepełnosprawnością. Na zlikwidowanie barier architektonicznych można uzyskać wsparcie wynoszące 95% wszystkich kosztów przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
remont łazienki

Remont łazienki - jak zacząć i ile to kosztuje?

Następny artykuł

Jakie meble pasują do pokoju łazienkowego?