Dziennik budowy – do czego jest Ci potrzebny i kto może go prowadzić?

dziennik budowy

Prawidłowo prowadzony dziennik budowy jest niezbędny podczas prac konstrukcyjnych w budynkach. Dla zachowania legalności inwestycji i uporządkowania dokumentacji musisz wiedzieć, co należy w nim zapisywać, kiedy i kto jest do tego uprawniony.

Prawo budowlane stanowi, że każda inwestycja wymagająca pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych musi być rejestrowana w odpowiedniej dokumentacji. Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy to art.45 ust.1 Prawa budowlanego z dodatkową rewizją i doprecyzowaniem w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 roku. Warto zapoznać się z tym przepisem. Znajdziesz tam na przykład wzór dziennika budowy. Co jeszcze musisz o nim wiedzieć?

Dziennik budowy – gdzie kupić?

Dziennik budowy domu uwzględnia wszelkie niezbędne zapiski etap po etapie. Ma formę książki w formacie A4, którą można kupić w dowolnej księgarni. Nie jest opatrzony żadnymi znakami organów budowlanych, dlatego nie ma znaczenia, gdzie kupisz dziennik budowy. Wewnątrz znajdziesz czyste kartki perforowane, które umożliwiają tworzenie kopii i wyrywanie ich z dziennika na potrzeby działań administracyjnych.

Sam dziennik budowy, zanim zostanie zarejestrowany, jest jedynie z zewnątrz opatrzony nazwą odróżniającą go od innych materiałów papierniczych. Wewnątrz znajdują się rubryki, miejsca na podpisy, protokoły i wpisy kierownika budowy.

Jaki dziennik budowy należy kupić?

Przed rozpoczęciem inwestycji dokumentacja potwierdzająca konkretne etapy prac musi zostać zarejestrowana. Wielkość i liczba stron samej książki nie są określone, dlatego w tym momencie nacisk kładzie się na rozsądek. Książka budowy powinna być dostosowana do wielkości inwestycji. Jeżeli brakuje ci doświadczenia w określeniu, jak wiele wpisów należy w niej umieścić, możesz uzgodnić to z kierownikiem budowy. Podpowie ci, jak duży powinien być dziennik w przypadku prowadzonej przez ciebie inwestycji. Doradzi też, gdzie kupić dziennik budowy o konkretnych parametrach.

Kto wydaje dziennik budowy?

Dziennik budowy możesz kupić samodzielnie, ale wymaga on rejestracji – w innym przypadku jest nieważny. W celu zarejestrowania dokumentu musisz zgłosić się do PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego), który dokonuje ostemplowania każdej strony i nadaje całości charakter dokumentacji budowlanej.

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy musi zostać złożony w określonym momencie. Przede wszystkim musisz mieć zgodę na prowadzenie prac budowlanych wydaną przez lokalny organ i decyzję o przyjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy. W niektórych przypadkach wymagane jest również dostarczenie do PINB kopii uprawnień budowlanych.

Kto wprowadza wpisy do dziennika budowy?

Dziennik budowy zawsze powinien być przechowywany na budowie w miejscu bezpiecznym i uniemożliwiającym zniszczenie. Za dokonywanie w nim wpisów i umieszczanie w odpowiednich warunkach odpowiada kierownik budowy. Nie jest on jednak jedyną osobą, która ma możliwość prowadzenia dziennika. Uprawnieni do tego są również:

 • inspektor nadzoru inwestorskiego;
 • inwestor;
 • kierownik robót budowlanych;
 • projektant;
 • geodeci;
 • przedstawiciele organów PINB i innych instytucji, które mogą monitorować zachowania na terenie budowy.

Jak prowadzi się dziennik budowy domu?

Przede wszystkim dokumentacja ta powinna zawierać wszystkie znaczące dla inwestycji etapy prac z dokładnym ich opisem. Wpisy nie może być ogólne i niejednoznaczne. Odczytując konkretny zapis, organ nadzorujący musi uzyskać pełną informację dotyczącą konkretnego etapu, czasu jego realizacji oraz rozwiązań technologicznych. Dziennik budowy wymaga również prowadzenia zapisków chronologicznie.

Każdy wpis powinien być wprowadzany w taki sposób, by uniemożliwić jego późniejsze edytowanie poprzez dopisywanie informacji. Dlatego miejsce na opisy etapów prac powinny być odpowiednio zagospodarowane i zabezpieczone przed późniejszymi zmianami. Jeżeli wpisy do dziennika budowy z jakichś przyczyn podlegają zmianie np. przez nieprawidłowe ich wprowadzenie, należy je przekreślić w sposób umożliwiający późniejsze odczytanie informacji. Konieczne jest też zamieszczenie przyczyny wprowadzenia zmian.

Jak wygląda pierwszy wpis do dziennika budowy?

Jeżeli rejestracja dziennika budowy się zakończyła i dokumentacja została wydana przez miejscowy organ do tego uprawniony, należy dokonać pierwszego wpisu do książki. Co powinien zawierać i kto może go wykonać?

Pierwszy wpis należy do organu rejestrującego dokumentację. Znajdują się w nim następujące informacje:

 • numer dziennika budowy;
 • data wydania dokumentu;
 • liczba stron książki;
 • podstawowe informacje dotyczące inwestora;
 • dane budowy – adres i typ inwestycji;
 • informacje w formie pouczeń o sposobie prowadzenia dziennika.

Jak umieszczać kolejne wpisy w dzienniku budowy?

Na każdym etapie książka budowy wymaga wypełniania w sposób czytelny. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich uczestników inwestycji mających wpływ na jej przebieg wraz z konkretnymi uprawnieniami i podpisami tych osób. W ten sposób potwierdzają one zapoznanie się z treścią dziennika i zgadzają się na udział w pracach budowlanych. Następnie każdy kolejny zapis powinien dotyczyć chronologicznie uporządkowanych postępów w pracach.

Ostatni wpis w dzienniku budowy

Po zakończeniu prac budowlanych kierownik budowy wykonuje ostatni wpis w dzienniku budowy. Dotyczy on zgłoszenia obiektu do odbioru. Dokumentacja jest potwierdzona przez projektanta i uwzględnia zgodność wykonywania konkretnych prac z projektem inwestycji. Dzięki obecności tego wpisu można przygotować wniosek o odbiór budynku.

Zgubiony dziennik budowy – co zrobić?

Gdy dziennik budowy nagle zniknie, pojawia się stres. Zwykle nie jest sporządzona kopia tego dokumentu. Co więc zrobić w momencie zniszczenia lub zgubienia dokumentacji? Kierownik budowy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tej książki, wychodzi z wnioskiem o wydanie duplikatu do tego, kto wydaje dziennik budowy, czyli PINB.

Sam fakt konieczności wystawienia nowego dokumentu może wiązać się z ukaraniem kierownika budowy mandatem za brak dostatecznego nadzoru wobec dokumentacji budowlanej. Cena dziennika budowy nie jest wysoka, jednak komplikacje związane z uzyskaniem duplikatu mogą przysporzyć o ból głowy.

Jak odtworzyć dziennik budowy?

Aby w razie konieczności móc łatwo odtworzyć zgubiony dziennik budowy, warto robić zdjęcia każdego wpisu. Należy o tym pamiętać już od pierwszego etapu potwierdzanego zapiskami w książce. Dzięki temu odtworzenie dziennika nie będzie trudne i przebiegnie sprawnie. W innym wypadku konieczne jest wysilenie pamięci nie tylko kierownika budowy, ale też wszystkich osób, które w trakcie trwania inwestycji wprowadzały zmiany w dokumentacji.

Dziennik budowy a zmiana kierownika budowy

Może się zdarzyć, że inwestor nie jest zadowolony ze współpracy z obecnym kierownikiem i zdecyduje się na jego zmianę. Czy należy wówczas kupować nowy dziennik budowy? Nie jest to na szczęście konieczne! Wystarczy umieścić w nim wpis dotyczący zmiany kierownika i wprowadzić dane osoby, która przejmuje odpowiedzialność za prowadzenie inwestycji.

Czy można prowadzić budowę bez dziennika?

W świetle polskiego prawa budowlanego nie ma możliwości legalnego prowadzenia inwestycji budowlanej bez posiadania dziennika. Zagubienie go bez niezwłocznego zgłoszenia i wnioskowania o wydanie duplikatu jest traktowane jako wykroczenie. Zarówno inwestor, jak i kierownik budowy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Co dzieje się z dziennikiem budowy po jej zakończeniu?

Samo zakończenie inwestycji nie kończy jeszcze obowiązków wobec niej. Dziennik budowy zostaje złożony, razem z dokumentacją o wykonaniu niezbędnych prac, do odpowiedniego organu. Wszystko to umożliwia wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku, czyli odbiór. Inwestor ma na to 14 dni od momentu uzyskania ostatniego wpisu. Co dzieje się dalej?

Dokumentacja w formie oryginału jest przechowywana w miejscowym urzędzie odpowiedzialnym za wydanie zezwolenia na użytkowanie budynku. Do inwestora trafia kopia dokumentacji, która wchodzi w skład pakietu powykonawczego. Za bezpieczeństwo kopii i innych dokumentów odpowiada inwestor.

Dziennik budowy – niezbędny do prowadzenia prac budowlanych

Wiesz już, skąd wziąć dziennik budowy i kto może go prowadzić. Jak widać, jest to istotny element dokumentacji, o który warto zadbać. Pamiętaj o jego zarejestrowaniu oraz wykonywaniu kopii wpisów. Wszystko to sprawi, że proces budowy przebiegnie sprawnie i bez problemów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
wełna drzewna

Wełna drzewna – alternatywa dla innych materiałów izolacyjnych

Następny artykuł
silikon sanitarny

Dlaczego silikon sanitarny jest nieodłącznym elementem każdego remontu?

Związane stanowiska