Gdzie zgłosić źle wykonany remont?

Gdzie zgłosić źle wykonany remont, jak złożyć reklamację i uzyskać odszkodowanie? Choć masz prawo do odszkodowania za wadliwie wykonane prace, podstawą do złożenia zażalenia jest zawarta umowa – najlepiej na piśmie. Jak domagać się rekompensaty?
gdzie zgłosić źle wykonany remont

Zapamiętaj!

  • Wady, niedoróbki, nieterminowość, zniszczenia podczas remontu, wadliwość materiałów czy prace niezgodne z ustaleniami mogą być podstawą roszczenia.
  • Zamawiający ma prawo do odszkodowania w przypadku źle przeprowadzonego remontu, jeśli powstanie szkoda w jego majątku.
  • Umowa podpisana z ekipą remontową jest zabezpieczeniem dla obu stron i określa warunki wykonania prac.
  • Umowa ustna utrudnia dochodzenie swoich praw.
  • Reklamację warto złożyć w formie pisemnej, wzywając do naprawy usterki, zwrotu pieniędzy lub obniżenia całkowitej kwoty za remont.
  • Można również domagać się usunięcia wad, zwrotu zaliczki lub zapłaty kary umownej zapisanej w umowie.

Źle wykonany remont – co dalej?

Zamawiający, zlecający wykonanie prac remontowych ma prawo domagać się odszkodowania w przypadku, gdy remont został wykonany nieprawidłowo, nierzetelnie, jeśli w majątku zamawiającego powstanie szkoda. Wady, niedoróbki, nieterminowość, zniszczenia podczas remontu, wadliwość użytych materiałów, prace przeprowadzone niezgodnie z ustaleniami – wszystko to może stanowić podstawę do złożenia reklamacji. Aby zleceniodawca mógł dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie, muszą zostać spełnione określone warunki. Dobrze, jeśli z ekipą remontową została podpisana umowa (umowa o dzieło, zlecenie, czy np. na roboty budowlane). Umowa jest zabezpieczeniem dla obu stron kontraktu. Wykonawca remontu zobowiązuje się przeprowadzić zlecone prace, a usługodawca przygotować teren, przedłożyć projekt, wypłacić wynagrodzenie. Do umowy może zostać dołączony harmonogram prac, czy wykaz materiałów budowlanych.

W przypadku umowy ustnej dużo trudniej złożyć reklamację; w niektórych przypadkach może to być w ogóle niewykonalne. 

Reklamacja, odszkodowanie

Gdzie zgłosić źle wykonany remont, jak dochodzić swoich praw? Warto pamiętać, że zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, np. w sytuacji, gdy prace znacznie się opóźniają. Po odstąpieniu od umowy nadal przysługuje prawo złożenia reklamacji i domagania się wypłaty odszkodowania. W przypadku, gdy mamy do czynienia z nierzetelnie wykonanym remontem, możemy domagać się usunięcia wad (należy wyznaczyć termin), zwrotu zaliczki lub zapłaty kary umownej (taki zapis powinien znaleźć się w umowie).

W pierwszej kolejności warto złożyć reklamację w formie pisemnej, wzywając do naprawy usterki, korekty, zwrotu pieniędzy, czy obniżenia całkowitej kwoty za remont. Kolejnym krokiem może być staranie się o wypłatę odszkodowania. Firmy remontowe mają zazwyczaj wykupione polisy ubezpieczeniowe OC. Jeśli nie posiadają ubezpieczenia, odszkodowanie wypłacone może zostać z majątku firmy. Ostatnim możliwym rozwiązaniem jest droga sądowa (konieczne jest złożenie pozwu). Spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd.

Wiesz już, gdzie zgłosić źle wykonany remont. Aby zwiększyć swoje szanse, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy lub postarać się o opinię innej firmy budowalnej. To zleceniodawca określa wysokość odszkodowania, dlatego warto zgromadzić faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Jak tanio wyremontować kawalerkę na drogim rynku nieruchomości

Jak tanio wyremontować kawalerkę na drogim rynku nieruchomości?

Następny artykuł

Aranżacja kuchni w intrygujących kolorach

Związane stanowiska