Wyłazy dachowe, kiedy musisz je zainstalować i jak to zrobić

Wyłazy dachowe to specjalne konstrukcje lub otwory w dachu budynku, które umożliwiają bezpieczny dostęp do dachu lub na dach. Wykonane mogą być z różnych materiałów, ale każdy z nich musi utrzymywać izolacje termiczną i wodopodporność. 

Polskie prawo nie zawiera ogólnych zaleceń dotyczących instalacji wyłazów dachowych. Dlatego każdy projekt budowlany należy rozpatrzyć indywidualnie, uwzględniając nie tylko plan budynku, ale również lokalne przepisy. Istnieją jednak okoliczności, w których mogą być one zalecane lub wymagane:

  1. Przepisy miejscowe: Lokalne przepisy budowlane lub regulacje samorządowe mogą określać konkretne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostępu do dachów budynków przemysłowych, w tym magazynów. W niektórych przypadkach mogą one zawierać wymóg instalacji wyłazów dachowych.
  2. Bezpieczeństwo pracowników: W przypadku, gdy magazyn jest wykorzystywany do przechowywania materiałów lub produktów wymagających regularnej inspekcji lub konserwacji na dachu, pracownicy muszą mieć bezpieczny dostęp na dach. W takiej sytuacji instalacja wyłazów dachowych może być rozważana jako środek zapewniający bezpieczny dostęp.
  3. Dostęp do instalacji: Jeśli na dachu magazynu znajdują się istotne instalacje, takie jak systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne lub inne urządzenia, które wymagają konserwacji, naprawy lub obsługi, wyłazy dachowe mogą być zalecane lub wymagane, aby umożliwić dostęp do tych urządzeń.
  4. Przepisy przeciwpożarowe: W przypadku magazynów zawierających materiały łatwopalne lub inne substancje niebezpieczne, przepisy przeciwpożarowe mogą wymagać zainstalowania wyłazów dachowych jako środka ewakuacji lub dostępu dla straży pożarnej w razie pożaru.

Rodzaje wyłazów dachowych, które warto zainstalować przy współpracy z https://awak.pl/wylazy-dachowe:

  1. wyłaz dachowy z blachy stalowej ocynkowanej – w celu zapobieganiu utraty ciepła, podstawę należy ocieplić warstwą wełny lub styropianu;
  2. wyłaz dachowy z PVC – w konstrukcji jest już zamieszczona pianka poliuretanowa, która jest dobrym izolatorem ciepła.

Firma Awak oferuje również montaż wyłazów dachowym i przeglądy okresowe. Dysponują wszystkimi oryginalnymi częściami serwisowymi, które gwarantują bezpieczeństwo i szybki czas realizacji naprawy, ponieważ nie będziesz musiał czekać, aż firma serwisowa dopiero zamówi elementy potrzebne do naprawy wyłazów dachowych.
Rozwiązania tej firmy znajdziecie na budynkach takich firm jak m.in. Lidl, Ikea czy Amica.

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane skonsultować z inspektorem nadzoru budowlanego podczas procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Artykuł promocyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł

Gres w salonie. Czy to dobre rozwiązanie?

Następny artykuł
Remont katedry Notre Dame

Remont katedry Notre Dame. Powrót do dawnej chwały

Związane stanowiska