Drzwi przeciwpożarowe w ochronie ppoż.

Wyróżnia się dwa rodzaje ochrony przeciwpożarowej – zapobieganie i zwalczanie. Do zwalczania zalicza się m.in. środki i rozwiązania stosowane przez straż pożarną. Ochrona zapobiegawcza to środki zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, a także materiały i rozwiązania zapewniające samoczynne i skuteczne gaszenie pożaru. Kluczowe znaczenie ma utworzenie i dostosowanie odpowiednich systemów konstrukcyjnych. W tym celu wykorzystuje się na przykład specjalne płyty ogniochronne marki Promat. Istotną rolę odgrywają również drzwi przeciwpożarowe.

Normy i wymagania stawiane drzwiom przeciwpożarowym

Drzwiom przeciwpożarowym stawia się określone normy i wymagania. Określają je rozporządzenia – Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Drzwi przeciwpożarowe nie mogą otwierać się do góry i być obrotowe. Dopuszcza się jedynie drzwi rozwierane, wahadłowe i przesuwane.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zminimalizowania skutków pożaru znaczenie ma konstrukcja drzwi przeciwpożarowych. To produkty, które muszą być wyposażone w mechanizmy samozamykania uruchamiające się automatycznie w razie wybuchu pożaru. Natomiast na wypadek awarii drzwi muszą otwierać się ręcznie. Pomagają w tym dźwignie antypaniczne umożliwiające szybkie otwieranie drzwi pod naporem.

Klasy odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych

Najważniejszym parametrem drzwi przeciwpożarowych jest klasa odporności ogniowej. To parametr określany na podstawie kilku czynników, tj.:

 • Szczelność ogniowa (E) – odporność na działanie ognia i przedostawanie się płomieni.
 • Izolacyjność ogniowa (I) – zdolność do utrzymania temperatury po stronie nieobjętej pożarem poniżej określonej temperatury. Średnio wynosi ona 140 stopni Celsjusza, natomiast punktowo może wynosić nawet 180 stopni Celsjusza.
 • Dymoszczelność (S) – zdolność powstrzymywania gazów pożarowych.
 • Odporność na promieniowanie (W).

Zawsze klasa odporności ogniowej drzwi musi wynosić przynajmniej połowę odporności przegrody, w której są zamontowane, np.:

 • Ściany oddzielające pożarowo o klasie odporności REI 240 – drzwi o klasie odporności ogniowej przynajmniej EI 120.
 • Ściany oddzielające pożarowo o klasie odporności REI 120 – drzwi o klasie odporności ogniowej przynajmniej EI 60.

Oprócz tego drzwi należy dostosować do klasy odporności pożarowej budynku:

 • Budynki o klasie odporności pożarowej D i E – drzwi o klasie odporności ogniowej przynajmniej EI 30.
 • Budynki o klasie odporności pożarowej B i C – drzwi o klasie odporności ogniowej przynajmniej EI 60.
 • Budynki o klasie odporności pożarowej A – drzwi o klasie odporności ogniowej przynajmniej EI 120.

Liczby przy symbolu EI oddają okres szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I) wyrażany w minutach. Na przykład EI 30 oznacza ochronę przez 30 minut, EI 60 – 1 godziny, a EI 120 – 2 godzin.

Jak wygląda kontrola drzwi przeciwpożarowych?

Żeby drzwi przeciwpożarowe zapewniały skuteczną ochronę przed ogniem i dymem, muszą być regularnie kontrolowane. Przeglądu drzwi dokonuje technik z odpowiednimi uprawnieniami. W ramach kontroli specjalista sprawdza m.in.:

 • szczelność zewnętrznej części drzwi,
 • ościeżnicę,
 • mocowania, zawiasy i uchwyty,
 • samozamykacz,
 • oznakowanie – naklejki i tabliczki znamionowe,
 • szczelność dodatkowych elementów (m.in. przeszklenia),
 • uszczelkę pęczniejącą.

Jeżeli drzwi wymagają konserwacji, technik może wyregulować zawiasy, czy wykonać inne czynności serwisowe. Każda kontrola drzwi przeciwpożarowych musi być potwierdzona protokołem. Po zakończeniu prac technik ustala też datę kolejnego przeglądu.

Artykuł promocyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł

Nowoczesna łazienka - jaką umywalkę i armaturę wybrać?

Następny artykuł

Bezpieczeństwo i styl – kasy pancerne w twoim domu

Związane stanowiska