Przydomowe oczyszczalnie ścieków – wszystko co chcesz wiedzieć

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większą popularnością, pojawiają się w coraz większej liczbie gospodarstw domowych, zarówno tych małych jak i przy domach wielorodzinnych. Przyjrzyjmy się temu urządzeniu bliżej, odpowiadając na poniższe pytania:

Czym są przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (biologiczne oczyszczalnie lub mechaniczne) to urządzenia służące do oczyszczania ścieków domowych w małych, indywidualnych gospodarstwach domowych. Mają one za zadanie usuwać zanieczyszczenia z wody, takie jak związki organiczne, związki azotowe i fosforowe, a także bakterie i wirusy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków składają się z kilku części, w tym zbiornika osadnikowego, reaktora biologicznego, zbiornika przelewowego i pola filtracyjnego. W zbiorniku osadnikowym następuje rozdział cieczy od stałych zanieczyszczeń, a następnie w reaktorze biologicznym następuje proces oczyszczania wody, w którym bakterie i mikroorganizmy naturalnie oczyszczają ścieki. Oczyszczona woda jest następnie odprowadzana do zbiornika przelewowego i wypuszczana na pole filtracyjne, gdzie ma miejsce końcowe oczyszczenie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są coraz częściej stosowane w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Dzięki nim możliwe jest skuteczne i ekologiczne usuwanie ścieków, co przyczynia się do poprawy jakości wody i środowiska.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, bez względu na to czy biologiczna, czy mechaniczna, składa się z kilku etapów, które umożliwiają skuteczne i ekologiczne oczyszczenie ścieków. Oto ogólny opis działania typowej przydomowej oczyszczalni ścieków:

Zbiornik osadnikowy: ścieki trafiają do zbiornika osadnikowego, gdzie następuje rozdział cieczy od stałych zanieczyszczeń. Cięższe zanieczyszczenia opadają na dno zbiornika i tworzą się osady, a oczyszczona woda przepływa do reaktora biologicznego.

Reaktor biologiczny: w reaktorze biologicznym następuje proces oczyszczania wody, w którym bakterie i mikroorganizmy naturalnie oczyszczają ścieki. Bakterie te wykorzystują związki organiczne i azotowe z wody jako źródło pożywienia, przekształcając je na beztlenowe produkty uboczne, takie jak amoniak, azotyn i azotan. Te beztlenowe produkty są następnie przetwarzane w produkty ostateczne, takie jak azot i tlen, w procesie tlenowej degradacji.

Zbiornik przelewowy: oczyszczona woda trafia do zbiornika przelewowego, gdzie jest magazynowana przed wypuszczeniem na pole filtracyjne. W przypadku przeciążenia oczyszczalni ścieków, nadmiar wody jest przepuszczany do zbiornika przelewowego, który działa jak zbiornik retencyjny, zabezpieczający przed przepełnieniem.

Pole filtracyjne: oczyszczona woda jest wypuszczana na pole filtracyjne, gdzie ma miejsce końcowe oczyszczenie. Pole filtracyjne składa się z warstwy piasku i kruszywa, które zapewniają ostateczne oczyszczenie wody przez filtrację i infiltrację w glebie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ proces oczyszczania ścieków odbywa się naturalnie, bez użycia szkodliwych substancji chemicznych.

Czy można pić wodę z domowej oczyszczalni ścieków?

WAŻNE: Woda oczyszczona w przydomowej oczyszczalni ścieków nie powinna być używana jako woda pitna bez uprzedniego przeprowadzenia testów i uzyskania pozytywnych wyników laboratoryjnych potwierdzających jej jakość. Mimo że proces oczyszczania usuwa większość zanieczyszczeń z wody, może on nie usunąć niektórych szkodliwych substancji chemicznych, takich jak pestycydy, metale ciężkie lub zanieczyszczenia związków farmaceutycznych.

Dlatego zaleca się stosowanie wody oczyszczonej z przydomowej oczyszczalni ścieków jedynie do celów niepitnych, takich jak podlewanie roślin, mycie samochodów czy spłukiwanie toalet. Woda z oczyszczalni ścieków może być również wykorzystana do celów rekreacyjnych, takich jak kąpiel w basenie lub stawie, ale tylko po upewnieniu się, że nie zawiera szkodliwych substancji i że jest w pełni zdatna do użytku.

Jeśli chcesz uzyskać wodę pitną z biologicznej lub mechanicznej (o różnicach przeczytasz w dalszej części publikacji) oczyszczalni ścieków, należy rozważyć dodatkowe etapy oczyszczania wody, takie jak filtracja węglowa, dezynfekcja lub odwrócona osmoza. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie regularnych testów jakości wody, aby upewnić się, że jest ona bezpieczna do picia.

Jak wygląda obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają regularnej obsługi i konserwacji, aby działać efektywnie i niezawodnie. W przypadku każdej oczyszczalni producent określa zalecaną częstotliwość konserwacji, ale zazwyczaj zaleca się przeprowadzanie przeglądów i czyszczenie oczyszczalni co najmniej raz w roku.

Podczas przeglądu konieczne jest sprawdzenie parametrów pracy oczyszczalni, takich jak poziom wody, poziom osadu czy ilość ścieków przepływających przez system. Należy również sprawdzić stan filtrów i zbiorników oraz przeprowadzić niezbędne czynności konserwacyjne, takie jak np. usunięcie osadu czy oczyszczenie filtrów.

W przypadku konieczności naprawy lub wymiany elementów oczyszczalni, zaleca się korzystanie z usług profesjonalnych firm zajmujących się obsługą i serwisem przydomowych oczyszczalni ścieków. Ważne jest, aby wykonywać czynności konserwacyjne zgodnie z instrukcją producenta i nie wprowadzać do systemu żadnych nieodpowiednich substancji, takich jak np. chemikalia, farby czy leki.

Czym się różni biologiczna oczyszczalnia od mechanicznej?

Oczyszczalnia ścieków to urządzenie, które służy do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przed wypuszczeniem ich do naturalnych zbiorników wodnych. Istnieją dwa główne rodzaje oczyszczalni ścieków: mechaniczne i biologiczne.

Oczyszczalnia mechaniczna działa na zasadzie mechanicznego oddzielania zanieczyszczeń z wody. Woda jest przepuszczana przez kolejne zbiorniki lub urządzenia, gdzie usuwane są duże zanieczyszczenia, takie jak np. tworzywa sztuczne, papier czy resztki jedzenia. W oczyszczalni mechanicznej woda jest również często przepuszczana przez filtry, które usuwają mniejsze zanieczyszczenia, takie jak np. piasek, muł czy małe kawałki organiczne.

Oczyszczalnia biologiczna działa na zasadzie biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. Woda przepływa przez szereg zbiorników, w których są obecne mikroorganizmy, które rozkładają zanieczyszczenia organiczne, takie jak np. tłuszcze, białka czy węglowodany. W ten sposób zanieczyszczenia są naturalnie rozkładane, a czysta woda jest odprowadzana do naturalnych zbiorników wodnych.

W oczyszczalniach biologicznych istnieją różne technologie i metody, w tym m.in. oczyszczalnie przydomowe typu SBR, oczyszczalnie typu MBR czy oczyszczalnie tradycyjne, oparte na różnych typach mikroorganizmów.

Podsumowując, główną różnicą między oczyszczalnią mechaniczną a biologiczną jest sposób usuwania zanieczyszczeń – mechanicznie w oczyszczalniach mechanicznych i biologicznie przy użyciu mikroorganizmów w oczyszczalniach biologicznych.

Sprawdzony producent domowych oczyszczalni ścieków:

Firma Delfin Polska jest polskim producentem systemów oczyszczania ścieków oraz innych urządzeń związanych z ochroną środowiska. Firma działa na rynku od 1992 roku i oferuje różne rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków, takie jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie komunalne oraz przepompownie ścieków.

Firma Delfin Polska oferuje również usługi projektowania, montażu oraz serwisu swoich produktów.

Ile kosztuje domowa oczyszczalnia?

Koszt przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i rozmiar oczyszczalni, poziom trudności instalacji, lokalizacja budynku, a także koszty eksploatacji.

Ceny oczyszczalni ścieków zaczynają się od kilku tysięcy złotych, a mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od wymagań i potrzeb klienta.

Warto jednak pamiętać, że przydomowa oczyszczalnia ścieków to inwestycja, która może przynieść znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie, szczególnie jeśli jesteś zmuszony korzystać z usług odbiorcy zbiorowego, co wiąże się z kosztami abonamentu oraz opłatą za pobór wody i odprowadzenie ścieków.

Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków zależą od wybranej technologii i sposobu działania, a także od ilości odprowadzanego ścieku. Koszty te obejmują m.in. zużycie energii elektrycznej, środków chemicznych do oczyszczania, koszt usług serwisowych, itp.

Warto skontaktować się z firmami specjalizującymi się w projektowaniu, sprzedaży i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, aby uzyskać indywidualną wycenę i dostosować wybór oczyszczalni do swoich potrzeb i budżetu.

Treść promocyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Skąd dofinansowanie na pompy ciepła

Skąd dofinansowanie na pompy ciepła?

Następny artykuł

Jak działa ziemny wymiennik ciepła?

Związane stanowiska