Umowa na remont mieszkania – co warto wiedzieć przed jej podpisaniem?

Przystępując do remontu mieszkania, dobrze jest w pierwszej kolejności skupić się na podpisaniu umowy z wykonawcą. Zarówno umowa pisemna, jak i ustna posiada moc prawną, jednak w przypadku problemów ze strony wykonawcy łatwiej będzie dochodzić swoich praw i uzyskać ewentualne odszkodowanie mając umowę na piśmie. Nie warto podejmować współpracy z firmą, która unika podpisania umowy, zachodzi podejrzenie, że remont mieszkania zostanie przeprowadzony nierzetelnie i nieterminowo.
Umowa na remont mieszkania

Określenie stron umowy

Umowa musi zawierać pełne dane inwestora i wykonawcy. Zarówno po stronie wykonawcy, jak i inwestora może zostać wskazana osoba, która na podstawie pełnomocnictwa będzie uprawniona do reprezentowania. Jeżeli umowa ma być ważna, muszą się na niej znaleźć podpisy obu stron we wszystkich wskazanych miejscach.

Zakres prac / obowiązki stron

W przypadku umowy na remont należy wymienić dokładnie wszystkie prace, które zostaną zlecone wykonawcy np. rozprowadzenie instalacji elektrycznej, malowanie ścian, montaż drzwi itp. Należy podać dokładne powierzchnie ścian, podłóg, ilość punktów świetlnych, określić rodzaj materiałów budowlanych, które mają być wykorzystane przy remoncie łącznie z określeniem np. kolorów farb. W umowie należy umieścić zapis o obowiązkach stron, pozwoli to na szybkie rozstrzygniecie konfliktu w przypadku powstania sporu. Do obowiązków wykonawcy należy m.in. wykonanie remontu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przestrzeganie przepisów BHP, zgłoszenie wad w projekcie (jeżeli takie się pojawią). Inwestor jest zobowiązany m.in. do zapewnienia dostępu do mediów, dostarczenia dokumentacji projektowej, zapłaty wynagrodzenia.

Sprawdź też: odbiory mieszkań Warszawa

Termin wykonania / wynagrodzenie

Strony powinny dokładnie określić termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych, najlepiej wskazać datę dzienną, lub określić liczbę dni od jakiegoś zdarzenia np. zawarcie umowy. Przy dużym zakresie prac można ustalić kilka terminów na wykonanie poszczególnych etapów, w takiej sytuacji należy ustalić, jakie prace wchodzą w zakres danego etapu.
W umowie należy precyzyjnie określić wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi, jak również sposób i termin płatności. Najczęściej następuje rozliczenie ryczałtowe za całość wykonanej pracy lub kosztorysowe na podstawie zestawienia prac i przewidywanych kosztów. Płatności można dokonać przelewem lub gotówką. W przypadku rozliczenia gotówkowego zawsze należy wziąć pokwitowanie od odbiorcy. Najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie płatności dopiero w sytuacji, kiedy nie ma zastrzeżeń do wykonanej pracy i zostanie podpisany protokół odbioru.

Odbiór prac/ kary umowne

Jeżeli wykonawca poinformuje o zakończeniu prac, inwestor zobowiązany jest do ich odbioru. W przypadku, kiedy nie zostaną stwierdzone, żadne uchybienie w wykonanym remoncie strony podpisują protokół odbioru.
Wykonawcy często posługują się swoim wzorem umowy, który pomija załącznik o karach umownych. W interesie inwestora jest, żeby taki zapis się znalazł. Najczęściej kary umowne są z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, zawieszenia wykonywanych prac lub nierzetelnie wykonanej pracy.

Kara umowna zwykle wynosi jakiś określony procent od całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki – dodaje właściciel warszawskiej firmy budowlanej Adrem, Jacek Chajęcki.

Przed podpisaniem umowy na remont mieszkania warto dokładnie zapoznać się z jej treścią, jeżeli jakieś punkty są niejasne, należy omówić je z wykonawcą lub skorzystać z porady prawnika. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu i nieprzewidzianych kosztów.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
kompleksowy remont domu

Ile kosztuje kompleksowy remont domu jednorodzinnego?

Następny artykuł
Samochód budowlańca

Jakie auto wybrać pod kątem pracy budowlanej?

Związane stanowiska