Skuteczne odprowadzenie wody z rynny – poznaj kilka sposobów

Odprowadzenie wody z rynny to konieczność. Nadmiar wody deszczowej na posesji może bowiem stanowić problem dla mieszkańców i sąsiadów. Jak i gdzie skierować wodę deszczową? Poznaj kilka skutecznych metod!
odprowadzenie wody z rynny

Woda deszczowa w nadmiarze może prowadzić do sporych problemów w użytkowaniu obiektu. Już po jednej silnej ulewie trawnik staje się grząski i błotnisty. Przy długotrwałych deszczach namoknięta gleba nie jest w stanie chłonąć deszczówki. Może to doprowadzić do zalania piwnic czy niżej położonych budynków. Dlatego przy budowie każdego nowego obiektu konieczne jest odprowadzenie wody z rynny do odpowiedniej sieci lub zbiornika.

Odprowadzenie wody z rynny – przepisy

Prawo budowlane wyraźnie wskazuje na konieczność wykonania instalacji do odprowadzenia wody z rynny. Chodzi tu nie tylko o uniknięcie błota lub zalania twojej piwnicy. Nadmiar wody zgromadzony na placu czy parkingu popłynie dalej. Jeśli woda nie będzie kontrolowana i nie zostanie odprowadzana w odpowiednie miejsce, zaleje niżej położone ogrody, domy i inne obiekty. Może też zalewać drogi, co spowoduje poważne utrudnienia komunikacyjne.

Gdzie i jak odprowadzić wodę z rynny?

Odprowadzanie wody deszczowej to cały system akcesoriów, które kontrolują jej pobieranie już na połaci. Za pomocą rur i innych produktów musisz stworzyć instalację. Dzięki niej odbierzesz wodę deszczową z posesji i bezpiecznie skierujesz ją poza swój teren. System składa się głównie z:

  • rur naziemnych;
  • rur podziemnych;
  • punktów kontroli drożności.

Jak odprowadzić wodę z rynny?

Na początku woda pojawia się na połaci dachowej i od tego momentu jej droga powinna być ściśle wyznaczona przez inwestora. W dalszej kolejności będzie płynąć pionowymi odpływami do rur zlokalizowanych pod powierzchnią gruntu. Musisz zatem zaplanować odprowadzenie wody z rynny i przetransportowanie jej do zbiornika lub instalacji. Wówczas jej nadmiar zostanie odprowadzony do bezpiecznego miejsca.

Jak wykonać odwodnienie z rynien?

Planując odwodnienie z rynien, musisz pamiętać o dokładnym i sumiennym połączeniu ze sobą wszystkich rur. Trzeba właściwie dobrać ich średnice i zwiększać je wraz z dodawaniem kolejnych odpływów. Pamiętaj, że deszczówka zbiera się nie tylko na połaci dachowej, lecz także na:

  • trawnikach;
  • podjazdach;
  • parkingach.

Dlatego odprowadzenie wody z dachu musisz połączyć z systemem podziemnego drenażu. Dopiero taki system zapobiegnie zalaniu posesji i pozwoli uniknąć obaw nawet podczas intensywnych opadów.

Gdzie odprowadzić wodę z rynny i drenażu?

Samo odprowadzenie wody z rynny do podziemnych części instalacji to dopiero jeden etap planowania. Znacznie ważniejsze jest to, w jakie miejsce odprowadzić nadmiar wody. Masz kilka możliwości na to, żeby skierować deszczówkę i usunąć ją ze swojej posesji. Wiele zależy od lokalizacji budynku, wielkości działki i sposobu jej zagospodarowania.

Odprowadzenie wody z dachu do rzeki

Najłatwiejszym sposobem na odprowadzenie wody z rynny jest wpuszczenie jej do rzeki. Naturalne cieki w większości biegu są uregulowane i w efekcie deszczówka i tak do nich trafia. Jeśli twoja działka sąsiaduje z rzeką, strumykiem lub górskim potokiem, rozważ taką możliwość. Kiedy działka jest druga lub trzecia z kolei w sąsiedztwie rzeki porozmawiaj z sąsiadami. Może będziesz mógł się podłączyć do ich instalacji odprowadzenia deszczówki z rynny i kierować nadmiar do rzeki.

Odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji

W przestrzeni miejskiej i lepiej rozwiniętych obszarach wiejskich montowane są kanalizacje burzowe. Odprowadzenie wody z rynny i całej posesji należy kierować właśnie do nich. Konieczne będzie jednak wykonanie robót ziemnych i uzgodnienie warunków odprowadzania z przedsiębiorstwem kanalizacyjnym. Jest to najskuteczniejszy i najbardziej wygodny sposób na odwodnienie rynnowe z punktu widzenia inwestora.

Sztuczne zbiorniki na wodę

Brak naturalnych cieków w obrębie działki nie musi oznaczać problemów. Odprowadzenie wody z rynny jest możliwe także z wykorzystaniem zbiornika sztucznego, o ile taki chcesz zaprojektować na swoim terenie. Rozwiązań jest kilka, a każde z nich może przynieść realne korzyści dla całej posesji.

Deszczówka prowadząca do stawu

Planujesz hodowlę ryb? Masz zamiar wybudować oczko wodne? Woda z deszczówki może je zasilić i wypełnić. Do tego sztucznego zbiornika może prowadzić drenaż rynny lub instalacja podziemna zbierająca wodę z całej działki. Musisz jednak pamiętać, że sam drenaż nie jest w stanie zapełnić dużego stawu. Z kolei odprowadzenie wody z rynny prowadzone do małego oczka wodnego może doprowadzić do jego przebrania i wylania. Dlatego potraktuj to jako dodatkową możliwość.

Odprowadzenie wody z dachu do zbiornika

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się gromadzenie deszczówki. Wiele osób odwodnienie rynny prowadzi wprost do beczek lub wkopanych do ziemi pojemników. Pozwala to zabierać wodę deszczową i ograniczyć skalę zalania posesji w czasie największych burz. Zbiorniki na deszczówkę nie zastąpią profesjonalnego odprowadzenia wody deszczowej do gruntu. Mogą być jednak sposobem na jej wykorzystanie szczególnie na ogródkach działkowych.

Odwodnienie rynnowe prowadzące do gruntu

Jak odprowadzić wodę z rynny bez konieczności podłączania się do instalacji lub rzeki? Spróbuj poczekać, aż sama wyparuje i wsiąknie (metoda odsączania). Część inwestorów odprowadza wodę z rynny do drenażu wkopanego w ziemię. Wówczas jest ona gromadzona w równomiernie rozmieszczonych skrzynkach i częściowo wchłania się do gruntu. Ten sposób na odprowadzenie wody z rynny nie jest korzystny dla podpiwniczonych części budynku, ponieważ to tam znajdzie się najwięcej wilgoci

Odprowadzenie wody z rynny do drenażu – gdzie można je zastosować?

Do legalnego wykonania takiej instalacji trzeba spełnić kilka warunków. Ważne są:

  • projekt;
  • nachylenie działki;
  • szczelna hydroizolacja fundamentów.

Pierwsza niezbędna rzecz to profesjonalny projekt inwestycji, który określi wielkość zbiorników i ich rozmieszczenie. Druga kwestia usytuowanie działki. Musi być pochyła, co pozwoli na łatwiejsze odprowadzenie wody. Trzecim warunkiem na odprowadzenie wody z rynny do gruntu jest wykonanie bardzo szczelnej hydroizolacji fundamentowej.

Na jakiej głębokości odprowadzenie wody z rynien?

Sporo wątpliwości wśród inwestorów wzbudza głębokość, na jakiej powinny być umieszczone rury odprowadzające deszczówkę. Część specjalistów zaleca prowadzenie ich poniżej głębokości przemarzania, jednak nie jest konieczne układanie ich tak głęboko. W okresie zimowym woda nie jest odprowadzana, ponieważ pozostaje w postaci lodu czy śniegu. Nawet czop lodowy wewnątrz rury nie będzie problemem, ponieważ roztopi się podczas pierwszych cieplejszych dni.

Optymalne parametry głębokości do odwodnienia z rynien

Na jakiej głębokości odprowadzenie wody z rynien będzie zatem skuteczne? Instalacja prowadzona 50 cm pod powierzchnią ziemi będzie wystarczająca. Nieco ważniejsze jest jednak, żeby rury do odprowadzania deszczówki z rynny były prowadzone ze spadkiem. Zasada mówi o spadku 1 cm na odległości 1 m instalacji, co zapewni drożność nawet przy wiosennych roztopach.
Odprowadzenie wody z rynny to jedna z obowiązkowych instalacji w domach mieszkalnych. Jeśli jest dobrze zaprojektowana i wykonana, nie będziesz zwracał na nią uwagi podczas użytkowania. Szukając możliwości odprowadzania wody, zastanów się nad przynajmniej dwiema z wyżej wymienionych. Pierwsza niech pomoże przy niewielkich opadach i gromadzi wodę do podlewania roślin. Druga zapobiegnie zalaniu przy wiosennych wielodniowych burzach. Wiesz już, jak zrobić odprowadzenie wody z rynny, więc życzymy owocnych prac!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
jak podłączyć domofon

Jak podłączyć domofon samodzielnie? Poznaj skuteczny sposób

Następny artykuł
łóżko na paletach

Łóżko na paletach – moda czy wygoda?

Związane stanowiska